سامانه مدیریت نقاط آبرویی مناطق

سامانه کنترل پروژه ها و قراردادهای سازمانی
فوریه 20, 2021
سامانه محتوای فرهنگی و سینما
فوریه 20, 2021

یکی از پروژه های درخواستی از تیم ویونا نیک اندیشان، پروژه مدیریت نقاط آبرو شده استان مازندران می باشد.

طراح و توسعه وب:

ویونا نیک اندیشان

تاریخ تحویل:

12 دی، 1398

نمایش سایت:

سامانه مدیریت نقاط آبرویی مناطق

اهداف پروژه:

طراحی سامانه ای جهت مدیریت نقاط آبرو شده استان