سامانه کنترل پروژه ها و قراردادهای سازمانی

سامانه مدیریت خط تولید کارگاه های تولیدی
فوریه 20, 2021
سامانه مدیریت نقاط آبرویی مناطق
فوریه 20, 2021

یکی از پروژه های درخواستی از تیم ویونا نیک اندیشان، سامانه کنترل پروژه ها و قرارداد های سازمانی به یک شرکت می باشد بطوریکه مدیر بتواند لیستی از پروژه ها، قراردادها، پیمانکاران و... را ملاحظه نماید.

طراح و توسعه وب:

ویونا نیک اندیشان

تاریخ تحویل:

28 فروردین، 1399

نمایش سایت:

سامانه کنترل پروژه ها و قراردادهای سازمانی

اهداف پروژه:

طراحی سامانه ای جهت کنترل پروژه ها و قراردادهای سازمانی